Meluzína Bohyně vzduchu

Jsem Meluzína , matka větru a tiché zimní noci plné hvězd. Dávám ti klid  a pokoj, když se vítr utiší, jsem to hluboké místo uvnitř, které nezasáhne žádná bouře. Jsem okamžik mezi nádechem a výdechem. Je čas zastavit se a v tichu spočinout. V mém objetí najdeš klid, můžeš jen tiše rozjímat, jen tak byt, ponořit se do prázdnoty, ze které se může zrodit něco nového, až přijde čas.

Komentáře