Cykly pravdy

1. UČIT SE - Zjistěte pravdu o tom co se stalo

2. CTÍT - Mějte v úctě vědění, znalosti, zkušenosti. Oceňte své vlastní zkušenosti.

3. BÝT SCHOPEN PŘIJÍMAT – Přijměte učení. Toto není právě jednoduché. Přijměte zodpovědnost za to, že jste si mohli vybrat. Přijměte změny, které přicházení s tímto

výběrem. Sledujte, vnímejte vnitřní potenciál pro pozitivní, dobré, které může vzejít z této zkušenosti.

4. VIDĚT - Vidím věci, tak jak jsou. Přijímám realitu.

5. SLYŠET - Poslouchejte souznění. Jsme vždy tam, kde bychom měli být.

6. MÍT VÍRU - Důvěřujte a věřte. Vězte, že budete růst.

7. MILOVAT - Milujte bezpodmínečně . Milujte se bezpodmínečně.

8. SLOUŽIT - Intuice slouží, aby nám pomohla najít co potřebujeme najít právě teď.

9. MÍT VÚLI - Vůle žít. Žij vůlí skrze pravdu.

10. PRACOVAT – Pracujte tvořivě. Je to nejlepší způsob, jak být produktivní, schopnost uspokojit osobní potřeby a schopnost nemyslet na nedůležité věci. Může být důležité znovu definovat slovo „práce“.

11. CHODIT – Kráčejte v pravdě. Kráčejte vzpřímeně. Použijte magnetizmus, abyste přitáhli pozitivní energii a uvědomili si, co je nepotřebné.

12. DĚKOVAT – Poděkujte za uzdravení a za to, že jste se stali celistvými. Spojte se s těmi, kdo nás milují. Děkujeme i našim učitelům a průvodcům.