Vítejte v areálu Kamenné brány

Kamenná brána vznikala v letech 2015 až 2016 na území Jižní Moravy. Komplex je sestaven v systému posvátné geometrie. Její uspořádání, tvar a vzdálenosti jsou převzaty z prastarých, dochovaných staveb a návodů z konce pravěku až do dnešní doby.

Posvátná geometrie je nauka, vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický až duchovní význam některým tělesům a obrazcům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v novodobém plánování staveb, různých chrámů, kostelů, oltářů, ale také návsí a náměstí. Má podobné historické základy jako numerologie. Ve starověku se geometrie a aritmetika spojovala v jeden celek a aritmetické zákonitosti byly uznávány, jen pokud měly oporu v geometrii.

Jednotlivé stavby: Labyrint, Kruhové uspořádání 2x 12 kamenů, Průchodový portál a Lunární kalendář Muž a Žena, jsou ohraničeny menšími kameny, v celkovém uspořádání Metatronovy krychle. Sever, Východ, Jih a Západ jsou větší kameny doplněny o Zlatý řez s ohništěm v celkové délce 76,5 m a šířce 45,5 m.

Plocha je harmonicky naladěna s krajinou a slouží pro meditace, odpočinek a načerpání vnitřní síly člověka, jako bytosti a pro jeho duševní rozvoj, uvědomění a zklidnění. Menhiry jsou nejsilnějšími energetickými zářiči, u nichž můžeme načerpat energii. Již dávní stavitelé věděli, jak kameny uspořádat a jak jejich krystalické složení vytváří vibrace do prostoru a jaký mají blahodárný účinek na člověka v kombinaci s krajinou. Vše se ještě zesiluje přítomností Slunce a Měsíce ve dnech rovnodennosti a slunovratu. Pokud Vás nějaký kámen přitahuje, jděte k němu, opřete se o něj a on už na Vás bude působit. Jsou různě léčivé a tak si každý najde ten, který mu v tom okamžiku nejvíce prospěje.

V celém prostoru můžete, ve spojení s krajinou, meditovat, sedět, ležet, tančit, zpívat nebo se jen tak procházet - prostě jenom být. Vše je více zesíleno a propojeno Vaší přítomností.

Ať tento komplex přináší zklidnění, pochopení a uzdravení nás všech.

                                                                                                                                                               S úctou Emil Kazík


Nevíte, kde nás hledat? Jsme tady:


Kamenná brána v médiích

Otevření

Kamenná brána

Dokončení

Brána - Portál

Brána – Portál

Na mírně vyvýšeném kruhovém prostranství je umístěna brána - Průchodový portál. Středem prochází dlážděný chodník situovaný z jihu na sever, který nám symbolizuje naši životní cestu. Brána je bodem naší změny a kamenné schody představují práci, kterou musíme na naší životní pouti vykonat. Cesta portálem nám tedy představuje náš život.

Vystoupáme po schodech a pomalu kráčíme směrem k bráně. Zde si uvědomujeme naší minulost. Pod branou se na chvíli zastavíme, uvědomíme si, kdo jsme a kam chceme jít.

Chodník za branou nám již představuje naši budoucnost. Opět pomalu kráčíme dál a uvědomujeme si náš nový život.

Průchod portálem je naše vnitřní rozhodnutí něco změnit. Staré odevzdat a nové přijmout. Před vstupem do portálu je doporučeno projít kruhem dvanácti kamenů, umístěných kolem vyvýšeného prostranství, ve směru hodinových ručiček.

Po celou dobu se chováme tiše a pozorujeme své pocity.

Dvojitý léčivý kruh dvanácti kamenů

Součástí brány jsou dva léčivé ktruhy. 

Vnitřní (červený) kruh nám znázorňuje

DVANÁCT SLOVANSKÝCH BOHŮ

Vnější (modrý) kruh nám představuje

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU a CYKLY PRAVDY

 Dříve, než se vydáte na cestu těmito kruhy, seznamte se s jednotlivými kameny a jejich významem.

Labyrint

Labyrint

Labyrint je prastarý nástroj k meditaci v chůzi. Používaly jej snad všechny kultury světa. Labyrint má jednu stezku, která nás vede do středu, k sobě – k cíli, a pak zase zpět ven, do světa kolem. Labyrint slouží ke zklidnění mysli, cvičí soustředění, zapojuje obě hemisféry. Má různá terapeutická působení, učí trpělivosti, učí nás zvládat každodenní úkoly. 

Menhiry v labyrintu

Menhiry v labyrintu

Součástí spirály jsou dva menhiry. U vstupu je menší, který symbolizuje lidskou rovnost a rovnocennost mezi lidmi, ve vztazích s blízkými a hlavně ke společnosti jako celku. Druhý, středový menhir znázorňuje lidskou pokoru k samotnému životu, přírodě a hlavně k sobě samému, jako lidské bytosti.

Menhiry - Muž a Žena / Lunární kalendář

Menhiry - Muž a Žena

Tyto menhiry nám symbolizují spojení mezi mužem a ženou. Větší, silnější a hlouběji ukotvený muž chrání jemnější a menší ženu. 

Toto vzájemné propojení nám také znázorňuje jejich energetické spojení s vesmírem.

V jejich společné symbióze a intimitě vzniká, jedinečným způsobem, nový život.

Přesné protnutí paprsku na Kamenné seskupení nám ukazuje pravé poledne.

Symbolika života ve vesmíru

Kamenná symbolika

Toto kamenné seskupení nám symbolizuje spojení muže a ženy. 

Oválný kámen je symbolem vesmíru a spodní základna představuje nejvyšší sílu, která drží celý vesmír. Je to tělo a v něm je život = TO JSEM JÁ (myšleno - každý z nás).

Mužská a ženská energie, ve vzájemném propojení, vytváří ENERGII LÁSKY.

Tato kamenná symbolika má hodně hluboký význam. Stačí se jen zastavit, požádat o spojení a být tady sám se sebou. Nechat energii působit.

Naše myšlenky vytvářejí náš život.

Zastavte se, požádejte o to, co potřebujete a buďte v klidu a v harmonii. Pak se již vše bude dít.

Meditační místnost

Součástí areálu je meditační místnost, kde se konají různé akce. 

Tato Meditárna stojí na ústředním bodě celého areálu, od něhož se vše, 

dle Posvátné geometrie, odvíjí.

Chcete-li být informováni o novinkách a dění na Kamenné bráně, staňte se našim fanouškem na Facebooku

Doporučujeme také facebookovou stránku

Doporučené internetové stránky:

mysteriumbohyne.cz    energiebezhranic.cz   dansevcik.cz