Vítejte v Meditárně

v oáze klidu, pohody, lásky a štěstí

Zde se můžete zúčastnit mnoha úžasných akcí, jako jsou Rodinné konstelace, společné meditace, přednášky na různá témata, a pod.

Součastí meditárny jsou nádherné obrazy akademické malířky Wendy Andrew

Avalonské Bohyně

Panna

Já mladá PANNA přináším Vám všem radost, nespoutanost, ať všechny Vaše kroky jsou veden s láskou a pocitem jistoty a touhy nespoutané síly ženy, jenž tvoří a dává této krajině slast života v bytí, žití i tanci. Energie Panny přináší odvahu. Odvahu znovu se otevřít všem věcem, odvahu, která posílí a obnoví tuhle nádhernou zemi a všechny bytosti na ní. Světlo jenž obnoví den - Světlo jenž dá jasnost životu. – Světlo, jenž dá nový směr na naší cestě. Jsem Jitřenka která rozzáří světlo nových začátků.

Milenka

Žena milenka umí spojit své světlo se světlem svého milovaného muže v nejvyšším zdroji lásky a tímto propojením stvořit tak největší sílu v nejhlubší lásce, která byla lidským bytostem dána při zrození bytí - jako nejvzácnější posvátný dar na Matce Zemi - dar, který přináší energii a vibrace nejvyšší úcty, lásky, krásy, zdraví i pravdy pro celý vesmír. My, ženy milenky, držíme posvátné propojení mezi nebem a zemí, mužem a ženou – nekonečnými milenci. Navracíme se k původnímu zdroji lásky, úctě sami k sobě, úctě mezi mužem a ženou. Uvědomujeme si vlastní svobodnou sexualitu bez hranic a omezení.

Obnovujeme prapůvodní čistý božský dar spojení muže a ženy v obrovské euforii lásky, která léčí a obnovuje. Přinášíme svobodu a lásku do našeho každodenního bytí.

Matka

Jsem zářivé světlo milující Matky, její laskavá náruč, ve které můžete spočinout vždy, když jste znaveni, smutní, vyčerpaní. Místo, kde se můžete dosytit láskou, zacítit nezměrnou podporu, bezpodmínečnou lásku, bezpečí. Má náruč je plná hojnosti ve všech barvách, vůních, tvarech. Jsem dárkyně všeho, co nám slouží k tomu, aby byl váš život naplněný, krásny, hojný. Přináším vám vděčnost za dary přírody.

Stařena

Navracím do vašich životů hloubku, moudrost, nesmírnou sílu. Obracím váš pohled do nitra, do temné podstaty já, do stínů. Vedu vás, abyste na dně duše objevili světlo. Učím vás ukončovat věci, které se už přežily. Dodám vám sílu  k překonání překážek. Jsem završením koloběhu života a smrti, jsem přechodem do opětovného lůna Matky Země, do její vlídné, laskavé náruče a jsem i novým začátkem.

Vzduch

Nesu vám upomínky na nádherný svět plný souladu i vzpomínky na dobu, kdy se ženy vzdali své síly a ve své slabosti nechaly rozšířit temnotu. Přináším vám výzvu, Rozpomeňte se na svoji sílu, na své schopnosti změnit vše špatné na dobré. Vzpomeňte si, že s každým nádechem přichází nová možnost, nová inspirace. A s každým výdechem odevzdejte a již v sobě nedržte bolesti a utrpení, nenávist či záště.

Oheň

Jsem nový začátek, oheň plodnosti. Přináším teplo a naplňuji svět vůněmi i barvami. Držím světlo a tmu v rovnováze. Jsem inspirace, podpora a ukazatel cesty. Zastavte se a prociťte svůj vnitřní plamen. Nechte se jím vyživit  dovolte sin žit naplno svoji vášeň, divokost, hravost a tvořivost. Buďte odvážní a využijte svou sílu ke změně, k uskutečnění svých snů a vizí. Staňte se světlem! Jste světlem!

Voda 

Skrze mě pocítíte své nejhlubší emoce. Přináším věčné plynutí života, odplavuji bolestné a nepotřebné, čistím vaše srdce. Učím vás odpovědnosti za vlastní emoce a projevy, abyste mohli prožívat šťavnatý a bohatý život. Odnáším předsudky o hlubokém prožívání, ukazuji vám, jak rozpoznat příběhy vašich emocí, aby jejich proudění bylo užitečné a životodárné a neproměnilo se v nezvladatelné povodně.


Země
 

Probouzím ve vás divokou duši zvířete. My  všichni, lidé i zvířata, jsme děti Matky Země. Přicházím uzdravit bolest, kterou  přineslo oddělením se od Bohyně. Navracím do světa harmonii. Ukazuji vám živoucí krásu přírody, která je dokonalá, ať už se ve světě lidí děje cokoliv. Odhaluji vám moudrost vědomého bytí v této vyživující krajině. Skrze něj se učte žit tady a teď a užívat si života na zemi.