Co jsou rodinné konstelace?

My všichni pocházíme z nějaké rodiny, rodinného systému, v němž platí přirozený řád – řád lásky, který nelze rozeznat pouhýma očima, ale přesto má vliv na všechny zúčastněné. Při konstelaci, kdy je s pomocí představitelů přetvářen rodinný systém, se tyto skryté síly, působící často po celé generace, zviditelňují a rozpouštějí. Tím se umožňuje přejít od nevědomé, slepé, dětinské a magické lásky k vědomé, vědoucí a dospělé lásce, schopné jednání, vyvarovat se opakování dřívějších osudů a realizovat naše vlastní bytí a život. Rodina, do níž jsme se narodili, má obrovský vliv na to, kým jsme a jak se vyvíjíme. Zde jsou uloženy naše kořeny, které zásadně ovlivňují celý náš život. Všichni jsme jenom lidé, a tak se v každé rodině najde něco, co bychom si přáli změnit. Záleží na nás, zda necháme své kořeny ztrouchnivět, nebo zda jim dáme potřebné živiny, prostor a lásku, aby mohly vyrůst do silné a zdravé opory.

Konstelace působí v úrovni celkové kvality života, v oblasti sebepoznání, seberealizace,svobodného,uvědomělého a chápajícího žití. Konstelace jsou určeny všem lidem, mladým i dospělým, kteří hledají cestu ke šťastnějšímu žití, mají zájem vzít život do svých rukou, pochopit sebe sama, své blízké, zkvalitnit partnerský vztah, zbavit se životních přítěží, vyřešit obtížnou životní situaci, vyléčit svoje nemoce atd. Konstelaci lze sestavit pro jednotlivce bez přítomnosti dalších příbuzných, pro partnerský pár, nebo (i pro velmi malé) dítě při spolupráci alespoň jednoho dospělého.

Konstelace působí v úrovni celkové kvality života, v oblasti sebepoznání, seberealizace,svobodného,uvědomělého a chápajícího žití. Konstelace jsou určeny všem lidem, mladým i dospělým, kteří hledají cestu ke šťastnějšímu žití, mají zájem vzít život do svých rukou, pochopit sebe sama, své blízké, zkvalitnit partnerský vztah, zbavit se životních přítěží, vyřešit obtížnou životní situaci, vyléčit svoje nemoce atd.

Konstelaci lze sestavit pro jednotlivce bez přítomnosti dalších příbuzných, pro partnerský pár, nebo (i pro velmi malé) dítě při spolupráci alespoň jednoho dospělého.

Komentáře